VIRKSOMHEDSORDNINGEN

Driver du din virksomhed i personligt regi, kan det være en fordel at beregne din skat efter de særlige regler der gælder når man anvender "virksomhedsordningen".

Anvender du virksomhedsordningen betaler du kun 22% (2020) i a conto af den del af det skattemæssige resultat, der opspares i virksomheden.

VIRKSOMHEDSORDNINGEN

VIRKSOMHEDSORDNINGEN

½ times visuelt møde

DKK 1.000 kr. ekskl. moms

Hvornår kan du anvende virksomhedsordningen?

Det er et ufravigeligt krav, at der er regnskabsmæssig adskillelse af privatøkonomien og virksomhedsøkonomien.

Virksomhedens egenkapital skal bogføres på særlige konti. Der er desuden en række  oplysningskrav i forbindelse med indsendelse af virksomhedens regnskab til skattemyndighederne.

Beslutningen om at anvende virksomhedsordningen skal oplyses i selvangivelsen.

Hvis det efter indgivelse af selvangivelsen viser sig, at det er uhensigtsmæssigt at anvende virksomhedsordningen, er der mulighed for at fortryde beslutningen helt frem til den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår.

Har man ikke anvendt virksomhedsordningen er der også mulighed for at fortryde dette.

Skatteberegningen

Ved brug af virksomhedsordningen opgøres virksomhedens indkomst med enkelte undtagelser på samme måde som efter skattelovgivningens almindelige regler.

Det er skatteberegningen, der er anderledes.

En væsentlig forskel er, at virksomhedens renteudgifter reducerer det beløb, der beskattes som personlig indkomst, med op til ca. 56,5 % (2020) inkl. arbejdsmarkedsbidraget på 8 %.

Ved anvendelse af de almindelige regler for beskatning af indkomst fra en personligt ejet virksomhed, vil virksomhedens renteudgifter alt andet lige kun have en skatteværdi på ca. 25 % - 33 % (2020).

Hvis der ikke er behov for at hæve hele virksomhedens overskud til privatforbrug, kan "restoverskuddet" spares op i virksomhedsordningen mod betaling af en foreløbig skat på 22 % (2020).

Selv om det på et senere tidspunkt bliver nødvendigt at trække det opsparede overskud ud af virksomheden, betyder den foreløbige aconto skat en likviditetsbesparelse, der kan anvendes i virksomheden. Desuden kan det være, at marginalskatten på hævetidspunktet er lavere end på opsparingstidspunktet.

Der beregnes desuden en rente efter særlige regler (kapitalafkast). Denne rente beskattes som kapitalindkomst uden beregning af arbejdsmarkedsbidrag.

Valg af beskatningsform

Om du skal bruge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, eller om beskatningen af virksomhedens indkomst skal ske efter bestemmelserne i personskatteloven, afhænger af en konkret skatteberegning.

En god tommelfingerregel er, at hvis de samlede indkomstforhold resulterer i betaling af topskat, og virksomhedens renteudgifter er større end det kapitalafkast, der kan beregnes efter kapitalafkastordningen, vil virksomhedsordningen formentlig være en god løsning.

Pensionsforhold kan også påvirke valget af virksomhedsform, herunder om virksomheden skal drives i et selskab eller i personligt regi. Drives virksomheden i personligt regi, kan der foretages pensionsindbetalinger til livsvarige livrenteordninger efter den såkaldte 30 %-ordning, som betyder, at der kan indbetales indtil 30 % af virksomhedens overskud før renter, uden at indbetalingen bliver ramt af fradragsbegrænsning.

KONTAKT OS

Udfyld formularen, så kontakter jeg dig indenfor 24 timer.

 

SIDDER DU MED SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at ringe til os. Det er helt uforpligtende.

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst et gyldigt telefonnummer.
Indtast venligst en besked
Tjek venligst din captcha for at verificere at du ikke er en robot.