Iværksætter og opstartspakke

Hvorfor udarbejde et regnskab?

Du kommer forrest i lånekøen ved at opgradere dit regnskab

Et godt forhold til banken er penge værd

Ingen låner penge ud med bind for øjnene

Anbefalinger til et regnskab der skaber værdi

At oplyse virksomhedens omsætning i årsregnskabet kan give fordele

 Du får bedre lånevilkår og flere troværdige kunder

Om Iværksætter og opstartspakken

Regnskaber udarbejdet af godkendte revisorer fra e-revisor skaber værdi for virksomhedsejeren fordi

HVILKET TYPE SELSKAB HAR DU?

Vælg det link der passer til din virksomhed.

Har du en enkeltmandsvirksomhed vælger du linket til enkeltmandsvirksomhed.

Har du et selskab, det vil sige et Iværksætter selskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab vælger IVS, ApS, A/S

SÅDAN FUNGERER DET

1. VÆLG PAKKE

Når du har valgt Årsregnskab i menuen, vælger du den pakke der passer dig bedst og klikker bestil. Du betaler, hvorefter du modtager en ordrebekræftelse.

2. BEKRÆFTELSE

Herefter modtager du en mail fra mig med angivelse af de oplysninger du skal sende til mig så jeg kan udarbejde dit årsregnskab

3. UDKAST AF ÅRSREGNSKAB

14 dage efter at jeg har modtaget dine oplysninger til udarbejdelse af dit årsregnskab får du pr. mail tilsendt et udkast af dit årsregnskab samt en kalender hvor du kan vælge det tidspunkt der passer dig bedst til vores visuelle regnskabsmøde

4. FÆRDIG REGNSKAB

Når vi er enige om dit årsregnskab fremsender jeg det endelige årsregnskab til dig som du underskrive elektronisk, hvorefter jeg indberette dine oplysninger til de relevante offentlige myndigheder.

Hvis du vil vide mere om dit årsregnskab så læs nedenstående små artikler

Om årsregnskabet - hvorfor udarbejde et regnskab – er det et lovkrav?

For de fleste danske virksomheder er det et lovkrav at udarbejde et årsregnskab. Eksempelvis skal alle virksomheder, som drives i selskabsform, aflægge et årsregnskab.

Enkeltmandsvirksomheder skal opfylde bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen.
Når man etablerer en virksomhed i selskabsform, hæfter ejeren ikke længere personligt for økonomien i virksomheden. På den måde begrænser ejeren sin egen økonomiske risiko, men øger omvendt risikoen for leverandørerne, bankerne m.v.

Derfor ønsker både samfundet og lovgiver, at der er øget gennemsigtighed omkring virksomheders økonomi, når de drives i selskabsform. En del af den gennemsigtighed skabes gennem årsregnskaberne.
Kravene til informationerne i årsregnskabet stiger i takt med virksomhedens størrelse, og hvilken form virksomheden er drevet i. Eksempelvis skal børsnoterede selskaber levere flere oplysninger i årsregnskabet, og de skal også offentliggøre kvartalsregnskaber, så aktionærer og andre interesserede oftere kan følge udviklingen.

Omvendt er der færre krav til små virksomheder, der ikke har samme offentlige interesse.

Regnskaber der skaber værdi

Ønsker du en lavere rente på din virksomhedslån og bedre lånevilkår i banken? Eller ønsker du at udarbejde et mere troværdigt regnskab? I praksis er årsregnskaber ofte udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens minimumskrav. Det kan der være mange gode grunde til.

Men som regnskabsaflægger er det værd at overveje, om virksomheden og dens centrale samarbejdspartnere kan opnå fordele, hvis virksomhedens økonomiske rapportering er mere informativ. Ekstra oplysninger er til gavn for både virksomhedens lånevilkår og kreditværdighed

Forskellige krav alt efter virksomhedernes størrelse

Der er vidt forskellige lovkrav til virksomhedernes regnskaber alt efter, hvordan de er organiseret, og hvor store de er.
Lovmæssigt er virksomhederne inddelt i regnskabsklasser, hvor kravene til informationsniveauet stiger op gennem klasserne.
Regnskabsklasserne definerer en række ”mindstekrav” til årsregnskabet, men det står virksomhederne frit for frivilligt at aflægge regnskab efter kravene i en højere regnskabsklasse, end de er forpligtet til.
Hvis virksomhederne frivilligt vælger at ”rykke op” i klasserne, sker det ofte som følge af et ønske om at øge antallet af oplysninger om virksomhedens økonomi.

Regnskaber giver gennemsigtighed og god styring af virksomhed

Udover det helt basale lovkrav er der også en række andre gode grunde til, at virksomhederne bruger tid på deres årsregnskaber.

Et regnskab indeholder et overblik over virksomhedens økonomiske situation. Dermed bruger rigtig mange virksomheder regnskabet som et styreredskab. Når man udarbejder årsregnskabet, analyserer man det seneste års præstationer, og man tager stilling til forventningerne til næste år. Derfor er årsregnskabet et godt udgangspunkt for at gøre status og kontrollere, at man har opnået det, man ønskede det seneste år.

Samtidig er årsregnskabet en vigtig informationskilde for banker, investorer, kreditorer og andre interessenter, som alle har behov for oplysninger om virksomhedens situation.

Uden årsregnskabet ville virksomheden være nødt til at levere oplysninger til interessenterne på anden vis. Det kunne resultere i en jungle af forskellige og tidskrævende rapporteringer.

Med årsregnskabet kan virksomhederne levere informationer efter en standardiseret formel, som alle kan forholde sig til – og virksomheden kan levere informationerne i ét format til alle interessenter på én gang.

Troværdighed er centralt i regnskabet

Det er virksomhedens ledelse, som er ansvarlig for at udarbejde årsregnskabet. Dermed er det også virksomhedens ledelse, som står inde for, at oplysningerne i årsregnskabet er rigtige og overholder kravene i loven.

For nogle virksomheder er der også krav om, at årsregnskabet skal revideres.

Det vil sige, at en ekstern og uafhængig godkendt revisor kontrollerer oplysningerne i ledelsens regnskab – eksempelvis ved at undersøge, om der rent faktisk er de penge i kassen eller de varer på lageret, som ledelsen har oplyst.
Uanset om årsregnskabet er revideret eller ej, skal ledelsen stadig overholde lovkravene. Dvs. årsregnskabet skal indeholde de oplysninger, loven kræver, og oplysningerne skal være rigtige.

Det sender et stærkt signal til interessenterne, hvis man lader regnskabet revidere. Derfor ses det ikke sjældent, at virksomheder, som har mulighed for at fravælge revisionen, alligevel vælger revision.

Det er ligeledes et stærkt signal til interessenterne, hvis man lader årsregnskabet opstille af en godkendt revisor.

KONTAKT OS

Udfyld formularen, så kontakter jeg dig indenfor 24 timer.

 

SIDDER DU MED SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at ringe til os. Det er helt uforpligtende.

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst et gyldigt telefonnummer.
Indtast venligst en besked
Tjek venligst din captcha for at verificere at du ikke er en robot.