OMSTRUKTURERING

En omstrukturering kan bestå af flere forskellige elementer alt efter den oprindelige virksomhedsform og ønsket til den færdige konstruktion.

En omstrukturering kan være:

  • Omdannelse fra personligt ejet virksomhed til ApS eller A/S
  • Omdannelse af et selskab fra ApS til A/S
  • Ændring af ejer struktur, f.eks. etablering af et holdingselskab ved en anpartsombytning eller tilførsel af aktiver
  • Spaltning af et selskab
  • Fusion af flere selskaber
  • En kombination af de ovenfor nævnte elementer

FÅ HJÆLP TIL OMSTRUKTURERING

OMSTRUKTURERING

½ times visuelt møde

DKK 1.000 kr. ekskl. moms

Brug de rette regler i de rette situationer

Omstrukturering kan anvendes i flere tilfælde.
I mange tilfælde kan omstrukturering effektivt anvendes til at lette f.eks. et generationsskifte, optagelse af en ny medejer, udskillelse af en aktivitet fra anden drift, spredning af risiko m.m. Den rette rådgivning kan gøre sådanne processer langt lettere og kan udskyde og dermed indirekte spare en masse omkostninger umiddelbart.

Gennemførelse af de rette processer tager tid, hvorfor planlægning og sparring med din rådgiver er vigtigt for en god proces.

Oprettelse af et holdingselskab og dermed en holdingkonstruktion er en meget normal proces, som kan medføre en betydelig skatteudskydelse.

Udskyd skatten ved skattefri omstrukturering

Gennemføres en omstrukturering struktureret og med den rette rådgivning, vil man som virksomhedsejer i de fleste tilfælde kunne gennemføre omstruktureringen af selskabet ved hjælp af regler, der medfører at omstruktureringen betragtes som skattefri.

Ved en skattefri omstrukturering kan skattebetalingen udskydes til et senere tidspunkt, idet enhver omstrukturering reelt betragtes som et salg, der medfører avancebeskatning hos den oprindelige ejer.

Derfor er det nødvendigt at få korrekt rådgivning således man som ejer er bekendt med hvordan og hvornår en eventuel skattebetaling udløses.

Nogle gange kan det være en god idé at gennemføre en omstrukturering med betaling af skat, da det økonomisk bedst kan svare sig i den konkrete situation.

Undgå faldgruber

Alle omstruktureringer er reelt et salg, hvilket oftest udløse avancebeskatning hos den oprindelige ejer.

Selskabet skal derfor omstruktureres på den rette måde, ligesom virksomhedsejeren skal være bekendt med de gældende skatteregler såfremt man ønsker at anvende fx regler om skattefri omstrukturering af selskaber.

I dag arbejder man med forskellige værnsregler hvis sigte er at undgå skattespekulation.

Dog kan man utilsigtet komme til at bryde disse regler, hvorfor en uheldig handling kan medføre at en hel konstruktion bliver betragtet som skattepligtig og dermed udløser avancebeskatning.

Hvad kan E-revisor hjælpe med?

Omstrukturering af din virksomhed vil i langt de fleste tilfælde kræve professionel assistance, da en række betingelser skal være opfyldt for at opnå de fordele, som lovgivningen indebærer.

E-revisor kender betingelserne og loven til bunds. Vi arbejder med omstruktureringer jævnligt for vores klienter, og vi kan også rådgive dig.

KONTAKT OS

Udfyld formularen, så kontakter jeg dig indenfor 24 timer.

 

SIDDER DU MED SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at ringe til os. Det er helt uforpligtende.

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst et gyldigt telefonnummer.
Indtast venligst en besked
Tjek venligst din captcha for at verificere at du ikke er en robot.