Rådgivning generelt

Har du brug for råd og vejledning generelt? Så ring og få svar på:

 • Selskabsskat
 • Afskrivninger
 • Ejendomsavance
 • Aktieavance
 • Kursgevinstbeskatning
 • Årsregnskabsloven
 • Skattepligtsforhold
 • Grundlæggende principper i skattelovgivningen
 • Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen
 • Dødsbobeskatning
 • Personbeskatning
 • Virksomhedsbeskatning

eller bare gerne vide noget om skat og regnskab, så bestil et visuelt møde på ½ time.

1.000,00 kr. ekskl moms