Iværksætter og opstartspakke for selskaber

Med iværksætterpakken får du alt hvad du skal bruge for at få startet din virksomhed på en god korrekt måde, så du undgår ubehagelige overraskelser, når du skal til at lave årsregnskab, indberette moms mm.
Vi starter med et indledende møde, hvor vi vil rådgive dig til, hvad du skal have styr på, i forhold til regnskab, skat mm.
Vi hjælper dig med valg af program til at bogføre dit regnskab i. Vi klarer udarbejdelsen af selve årsregnskabet. Vi aftaler et møde, hvor vi gennemgår resultatet af årsregnskabet, så vi er enige om resultatet. Når vi er enige, sørger vi for indberetningen til skat, for både virksomheden og dig personligt. Vi følger den gældende lovgivning, som betyder, at du får en revisorpåtegning af det arbejde der er udført, hvilket betyder at du kan være tryg.

 • Opstartsmøde, telefonisk ½ time visuelt møde, hvor vi taler om hvordan du registrerer din virksomhed, tilmelder dig moms, registrerer dig som arbejdsgiver samt din personlig forskudsopgørelse
 • Tilrettelæggelse af bogholderi ½ time visuelt møde, hvor vi taler om bogføring og valg af bogføringsprogram, og om hvordan du opretter en kontoplan
 • Er du kommet godt i gang, ½ time visuelt møde, hvor stiller alle de spørgsmål du har i forbindelse med opstarten af virksomheden
 • Opstilling af 1. års årsregnskab med revisorpåtegning ISRS 4410
  Opgave om opstilling af finansielle oplysninger
 • Opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst med revisorpåtegning ISRS 4410
  Opgave om opstilling af finansielle oplysninger
 • Indberetning af årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen via XBRL
 • Indberetning af udloddet udbytte til SKAT
 • Indberetning af selskabsselvangivelse til SKAT
 • Regnskabsmøde år 1, gennemgang af årsregnskab ½ time visuelt møde

Betingelser og forudsætninger Prisen på kr. 14.000 ekskl. moms er betinget af at regnskabsmaterialer er bogført og at balancen, bank, løn og moms er afstemt.

Vil du gerne have at vi bogfører det hele for dig, kan du tilkøbe den bogføringspakke, der passer til dig.

Vi du gerne have at vi hjælper dig med at afstemme balancen så vi kan komme i gang, har du mulighed for at tilkøbe dette.

Hvis du er i tvivl om hvilken pakke du skal vælge, så vælg lille pakke, så kan du altid opgradere, hvis behovet skulle opstå.

14.000,00 kr. ekskl moms